Prázdninové rekonstrukce

V minulém vydání Kohoutovického kurýra jsme přinesli základní informace o prázdninových re kon strukcích, opravách či úpravách v zařízeních, která jsou pod správou MČ Brno – Kohoutovice. Dnes s vracíme s bilancí rea li zovaných akcí v rozhovoru se starostou městské části Brno – Kohoutovice Petrem Šafaříkem.

„Začněme většími akcemi. V základní škole Chalabalova se uskutečnila výměna 850 metrů čtverečních linolea v celém druhém patře, dále zde bylo vyměněno 28 zárubní ke dveřím za nové postupně instalováno 28 nových dveří ke třídám. Součástí akce je také speciální obložení stěn a doplněn mobiliář. Celá akce stála 5 mil. Kč, z toho 3,7 mil. Kč bylo z rozpočtu naší městské části, částkou 1,8 mil. Kč přispělo město Brno. Další práce proběhly na základní škole Pavlovská. Uskutečnila se zde kompletní rekonstrukce tělocvičny s novou podlahou a obložením, ozvu čením a instalací nového osvětlení. Na stejné škole je realizována výměna rozvodů vody protipožární a užitkové s realizací nové podlahy, nového lina a obložení stěn. Dodržet termín dokončení 31. srpna bylo velmi obtížné, ale zvládli jsme to.“


Minule jsme uváděli, že půjde také o akce v mateřských školách?


„Ano, rekonstrukce probíhaly také v mateřských školách. Například rekonstrukce zahradního WC na Libušině tř. 29. V mateřské škole Bellova 2 jsme vybudovali nový vstup do této budovy a v MŠ Adélka se realizovala výměna rozvodu vody. Náklady na každou z těchto rekonstrukcí byla okolo 450 tis. Kč, vše bylo Fnancováno z rozpočtu městské části.“


Můžete upřesnit další akce?


„Z dalších akcí jmenujme bych chtěl zmínit zahájení prací na opravě chodníků před domem Glinkova 1 - 11 a také probíhající výměny zadních vstupních dveří v domech na ulici Pavlovská, Voříškova a Axmanova. Dále je vyhlášeno výběrové řízení na opravu zateplení štítu na domech Glinkova 17, Glinkova 2, a Pavlovská 25.