Acerca de

KOHOUTOVICE 2022-2026

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOHOUTOVICE

Budeme podporovat:

 • obecní bydlení:  Po celé volební období zachováme stávající výši nájmu v obecních bytech, vybrané nájemné zpětně investujeme do bytového fondu. Jsme zásadně proti prodeji obecních bytů.

 • výstavu startovacích bytů,

 • výstavbu parkovacích domů, v případě zájmu i v režimu družstevního vlastnictví,

 • mimoškolní zábavu dětí, činnosti SVČ Legato, oddíly gymnastiky, fotbalu a dalších sportovních organizací,

 • zachování lokality Juranka pro zahrádkáře,

 • zvýšení bezpečnosti v Kohoutovicích, zavádění kamerového systému v exponovaných lokalitách,

 • pomoc občanům v rámci sociálních programů pro potřebné, 

 • udržování lidových tradic v Kohoutovicích.

Budeme pokračovat:

 • v opravách chodníků a veřejných prostranství,

 • v regeneraci sídlištní zeleně,

 • v modernizací budov ZŠ/MŠ včetně vybavení a zahrad, v případě potřeby navýšíme počet tříd v MŠ,

 • v rozvoji dětských hřišť a sportovišť na základě zpracované Koncepce sportovišť v Kohoutovicích,

 • v realizaci vašich konkrétních podnětů.

Vybudujeme:

 • tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem v areálu Tatranu Kohoutovice,

 • moderní kulturní centrum, v maximální míře financované z externích dotací,

 • cyklostezky navazující na sousední městské části,

 • chodník od zastávky Šárka k zastávce Myslivní.

Zahájíme:

 • přípravu zástavby Stavebního dvora, smysluplně po dohodě s občany,  s minimálním průjezdem do starých Kohoutovic,

 • diskuzi s občany o případném zavedení rezidentního parkování.