Acerca de

KOHOUTOVICE 2022-2026

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOHOUTOVICE

Podporujeme:

Obecní bydlení:

 • Po celé volební období zachováme stávající výši nájmu v obecních bytech

 • vybrané nájemné zpětně investujeme do bytového fondu

 • jsme zásadně proti prodeji obecních bytů
   

 • výstavbu startovacích bytů

 • výstavbu parkovacích domů, v případě zájmu i v režimu družstevního vlastnictví

 • mimoškolní zábavu dětí, činnosti SVČ Legato, oddíly gymnastiky, fotbalu a dalších sportovních

 • organizací

 • zachování lokality Juranka pro zahrádkáře

 • zvýšení bezpečnosti v Kohoutovicích

 • zavádění kamerového systému v exponovaných lokalitách

 • pomoc občanům v rámci sociálních programů pro potřebné

 • udržování lidových tradic v Kohoutovicích.

Pokračujeme:

 • v opravách chodníků a veřejných prostranství

 • v regeneraci sídlištní zeleně

 • v modernizací budov ZŠ/MŠ včetně vybavení a zahrad, v případě potřeby navýšíme počet tříd v MŠ

 • v rozvoji dětských hřišť a sportovišť na základě zpracované Koncepce sportovišť v Kohoutovicích

 • v realizaci vašich konkrétních podnětů

Vybudujeme:

 • tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem v areálu Tatranu Kohoutovice

 • moderní kulturní centrum, v maximální míře financované z externích dotací

 • cyklostezky navazující na sousední městské části

 • chodník od zastávky Šárka k zastávce Myslivní

Zahájíme:

 • přípravu zástavby Stavebního dvora - smysluplně po dohodě s občany, s minimálním průjezdem do starých Kohoutovic,

 • dialog s občany o případném zavedení rezidentního parkování